KimEng Bird Nest

ในปี พ.ศ. 2546 กิ้มเอ้ง รังนกแท้ ได้เริ่มทำธุรกิจบ้านนกนางแอ่นที่จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้นกนางแอ่นเข้ามาอยู่อาศัย ผลผลิตที่ได้คือ "รังนกนางแอ่น" โดยเราได้ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้างตัวอาคารภายนอกและบรรยากาศภายในที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นอยู่ของนกนางแอ่น และที่สำคัญในขั้นตอนการเก็บรังนกนั้น เราได้คำนึงถึงจรรณยาบรรณในการเก็บรังเป็นอย่างสูง กล่าวคือ หากในรังนั้นๆมีไข่อ่อนหรือลูกนกอยู่ เราก็จะไม่ทำร้ายเพื่อให้ได้รังมา หรือถ้าพบเห็นลูกนกตกอยู่ เราก็จะนำขึ้นมาไว้ในรังเหมือนเดิม และทางทีมงานจะขึ้นไปตรวจบ้านนกทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อความสะอาดและตรวจดูทุกอย่างให้เป็นปกติ เช่น ระบบน้ำ ระบบเสียง ระบบไฟ เพื่อให้นกนางแอ่นอาศัยอย่างมีความสุข โดยถึง ณ ตอนนี้มีบ้านนกนกแอ่นมากกว่า 10 หลัง

ในปัจจุบัน ทางกิ้มเอ้ง รังนกแท้ได้ขยายธุรกิจโดยแปรรูปรังนกนางแอ่นเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น รังนกแห้งสะอาดพร้อมปรุง, รังนกเปียกสะอาดพร้อมปรุง และเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ซึ่งทางเรารับประกันในคุณภาพว่าเป็นรังนกแท้แน่นอน 100% ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปน เพื่อให้คุณได้สัมผัสเนื้อรังนกที่แท้จริงไม่เหมือนใคร 

Visitors: 44,444