รังนกบ้าน VS รังนกถ้ำ

ความแตกต่างระหว่างรังนกถ้ำ และ รังนกบ้าน

ด้าน

รังนกจากถ้ำตามเกาะต่างๆ

รังนกจากบ้านนกนางแอ่น

สายพันธุ์นก

A.Fuciphagus, A.Maximus, หรือ C.Esculent

A.Fuciphagus

แร่ธาตุ

เหล็ก ทองแดง แคลเซียม แมกนีเซียม โปตัสเซียม และโซเดียม

แคลเซียม แมกนีเซียม โปตัสเซียม และโซเดียม

ราคา

แพงกว่า เพราะค่าเก็บเกี่ยวและสัมปทาน

ถูกกว่า

ความสะอาดและสิ่งเจือปน

สิ่งจือปนมากกว่า

สะอาดกว่าและมีสิ่งจือปนน้อยกว่า

ลักษณะของเส้นรัง

เส้นแข็งกระด้าง รังมีทั้งสีขาวและแดง

เส้นอ่อนนิ่มกว่า มีสีขาว

ระยะเวลาในการต้ม/ตุ๋น

ต้ม 30 นาที หรือตุ๋นไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ต้มอย่างน้อย  1  ชั่วโมงหรือตุ๋นอย่างน้อย  3 ชั่วโมง

 

ที่มา : Swiftletlover.blogspot.com 

Visitors: 44,444